Batı Trakya Azınlığı
Kültür ve Eğitim Şirketi (B.A.K.E.Ş.)
B.A.K.E.Ş. - Araştırma Merkezi
Πολιτιστική Εκπαιδευτική Εταιρία της
Μειονότητας της Δυτικής Θράκης (Π.ΕΚ.Ε.Μ.)
Π.ΕΚ.Ε.Μ. - Κέντρο Ερευνών
Culture and Education Foundation
of Western Thrace Minority (C.E.FO.M.)
C.E.FO.M. - Research Center