Batı Trakya Azınlığı
Kültür ve Eğitim Şirketi (B.A.K.E.Ş.)
B.A.K.E.Ş. Araştırma Merkezi
Πολιτιστική Εκπαιδευτική Εταιρία της
Μειονότητας της Δυτικής Θράκης (Π.ΕΚ.Ε.Μ.)
Ερευνητικό Κέντρο Π.ΕΚ.Ε.Μ.
Culture and Education Foundation
of Western Thrace Minority (C.E.FO.M.)
Research Center of C.E.FO.M.